» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2010 roku

Tytuł:  uchwała nr 326/1655/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 roku

Symbol: 326/1655/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 326/1655/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1658/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wydania opinii do planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka 3 drogi technologiczno-patrolowej zlokalizowanej przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Katowice" w Pyrzowicach

Symbol: 326/1658/2010

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1654/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 326/1654/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 326/1654/2010 Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2010 roku

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1656/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 326/1656/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 326/1656/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 326/1657/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi tarnogórskiemu odrebnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 326/1657/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 326/1657/2010 z dnia 29 września 2010 roku

Data wprowadzenia: 2010-10-05

WIĘCEJ »