» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 roku

Uchwała nr 322/1626/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 września 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w budynku w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2c.Symbol: 322/1626/2010

Uchwała nr 322/1626/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 7 września 2010 roku

w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w budynku w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2c.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu   w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości, w związku z uchwałą nr XLII/402/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

1.       Przeprowadzić, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6      położonego w budynku wielorodzinnym w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2c, o powierzchni  użytkowej 63,28 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą, o powierzchni użytkowej
11,59 m2 oraz  udziałem w 51/1000 częściach w prawie własności budynku oraz gruntu, stanowiącego działkę nr 343/8 o powierzchni 0,2400 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest KW nr 88260.

2.       Ustalić cenę lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej  na kwotę w wysokości 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

3.       Zatwierdzić treść wykazu nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przeznaczonego do sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.       Udzielić, dotychczasowemu najemcy, bonifikaty w wysokości 40% ceny określonej w          ust. 2,pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                    


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Wyświetleń: 772

Załączniki:
1) załącznik nr 1 do uchwały nr 322/1626/2010 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2010-10-06, Pobrań: 500

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-04
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-06
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK