» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Uchwała nr 319/1619/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za pierwsze półrocze 2010 rokuSymbol: 319/1619/2010

Uchwała nr 319/1619/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

 

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za pierwsze półrocze 2010 roku

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 z 2009 r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za pierwsze półrocze 2010 roku o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawić do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Wyświetleń: 883

Załączniki:
1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2010 roku Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2010-10-06, Pobrań: 451

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-04
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-06
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK