» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku

Uchwała nr 319/1618/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Józefa Korpaka, Starosty Powiatu Tarnogórskiego, do reprezentowania Zarządu Powiatu na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach"Symbol: 319/1618/2010

Uchwała nr 319/1618/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Józefa Korpaka, Starosty Powiatu Tarnogórskiego, do reprezentowania Zarządu Powiatu na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach".

 

Na podstawie art. 96, art. 98 i art. 106 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z pożn. zm.)oraz art. 32, ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Udzielić pełnomocnictwa Panu Józefowi Korpakowi - Staroście Powiatu Tarnogórskiego legitymującemu się dowodem osobistym nr ................, do reprezentowania Zarządu Powiatu na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach".

 

 

§ 2

 

1.       Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia uchwalenia do dnia jego odwołania z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2.

2.       Rozwiązanie stosunku pracy z upoważnionym powoduje unieważnienie Pełnomocnictwa

 

§ 3

 

Pełnomocnictwo nie może być przenoszone na inne osoby.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Wyświetleń: 912

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-04

« POWRÓT

WYDRUK