» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2010 roku

Uchwała Nr 280/1407/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rokSymbol: 280/1407/2010

Uchwała Nr 280/1407/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 30 marca 2010 roku

 

 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

 

 

Na podstawie art.32, ust. 2 pkt  4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.). oraz art. 249 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr 260/1313/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

  

1. Dokonuje się zmian  w Załączniku Nr 1 ,,Plan finansowy dochodów dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok" o treści  zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

 

2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 ,,Plan finansowy wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok"  o treści  zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

  

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniu podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-04-23

Wyświetleń: 897

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 280/1407/2010 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-04-23, Pobrań: 657

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-04-23

« POWRÓT

WYDRUK