» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010r.

Tytuł:  Uchwała nr 278/1389/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne

Symbol: 278/1389/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień
2) Załącznik nr 1 do regulaminu - wniosek
3) załącznik nr 2 do regulaminu
4) załącznik nr 2 do regulaminu wykaz jednostek

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1388/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 278/1388/2010

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały Regulamin udzielania zamówień
2) Załącznik nr do regulaminu
3) załącznik nr 2 do regulaminu
4) załącznik nr 3 do regulaminu
5) załącznik nr 4 do regulaminu

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1387/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 255/1298/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałów.

Symbol: 278/1387/2010

Załączniki:
1) załącznik do uchwały umowa spółki

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1386/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej.

Symbol: 278/1386/2010

Załączniki:
1) załącznik nr 1
2) załącznik nr 2
3) Załącznik nr 3

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1385/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat lokali użytkowych w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 23, na rzecz Wyższej Szkoły Zarządzenia i Administracji w Opolu, z przeznaczeniem na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego.

Symbol: 278/1385/2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do uchwały Wykaz

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1384/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Symbol: 278/1384/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1383/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie odwołania Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach ul. Pyskowicka 47-51.

Symbol: 278/1383/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1382/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: 278/1382/2010

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »