» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała Nr XLVIII/449/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XX/174/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz Nr XLVI/435/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu.Symbol: EB0716-16/06

Uchwała Nr XLVIII/449/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku  w sprawie uchylenia Uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XX/174/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz Nr XLVI/435/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 16  ustawy z dnia
20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 roku Nr 215, poz. 1664)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Uchylić uchwały:

1.Uchwałę Nr XX/174/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2004 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Zadań ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowskich Górach,
2.Uchwałę Nr XLVI/435/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/174/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Dofinansowania Zadań ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 975

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05

« POWRÓT

WYDRUK