» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała Nr XLVIII/455/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku.Symbol: EB0716-16/06

Uchwała Nr XLVIII/455/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 9 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Przyjąć "Ocenę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku" stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Fiała


 


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 991

Załączniki:
1) 1 Wprowadził: Sonia Zmieskol-Kudelska, Dnia: 2010-03-05, Pobrań: 590

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK