» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała Nr XLVIII/451/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.Symbol: EB0716-16/06

Uchwała Nr XLVIII/451/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  25 lutego 2010 roku  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 z siedzibą  w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2010 roku zamierza się zlikwidować Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 7 w siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

§ 2

Wystąpić z wnioskiem do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 w Kaletach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Fiała


 


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 965

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK