» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.

Uchwała Nr XLVIII/454/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach w przy ul.Rogowskiego 43.Symbol: EB0716-16/06

Uchwała Nr XLVIII/454/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  25 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach w przy ul.Rogowskiego 43.
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2010 roku zamierza się rozwiązać Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach w przy ul. Rogowskiego 43.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Wyświetleń: 928

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2010-03-05

« POWRÓT

WYDRUK