» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 268/1342/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach nr XX/174/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz nr XLVI/435/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu

Symbol: 268/1342/2010

Data wprowadzenia: 2010-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1345/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Gminy Świerklaniec

Symbol: 268/1345/2010

Data wprowadzenia: 2010-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1347/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku

Symbol: 268/1347/2010

Załączniki:
1) Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2009 roku

Data wprowadzenia: 2010-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1346/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 268/1346/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 268/1346/2010

Data wprowadzenia: 2010-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1344/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 268/1344/2010

Data wprowadzenia: 2010-02-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 268/1343/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie opinii do projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016"

Symbol: 268/1343/2010

Data wprowadzenia: 2010-02-18

WIĘCEJ »