» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lutego 2010 roku

Uchwała 267/1340/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rokSymbol: 267/1340/2010

Uchwała  267/1340/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 04 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 212 ust.2 pkt.2, art.257 ustawy o finansach publicznych  z dnia 27 sierpień 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ) oraz § 9 pkt.6 uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu  z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

 

Zarząd Powiatu

uchwala 

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.      w § 1 ust. 1 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok w zmienia się kwotę 166 262 232 zł na kwotę 166 263 436 zł, z tego :

-        dochody bieżące zmienia się kwotę 131 665 199 zł na kwotę 131 666 403 zł"

 

2.      w § 1 ust. 2 a "dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami zmienia się kwotę 13 205 232 zł na kwotę
13 206 436 zł"

 

3.      w § 2 ust. 1 "wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok zmienia się kwotę 165 727 130 zł na kwotę 165 728 334 zł, z tego:

-        wydatki bieżące zmienia się kwotę 137 780 944 zł na kwotę 137 782 148 zł"

 

4.      w § 2 ust. 2 a "wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmienia się kwotę 13 205 232 zł na kwotę 13 206 436 zł"

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Tabeli  Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok do Uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 2 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok do Uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Tabeli Nr 5 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały Nr XLVI/432/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-02-18

Wyświetleń: 866

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 267/1340/2010 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-02-18, Pobrań: 650

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-02-18

« POWRÓT

WYDRUK