» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lutego 2010 roku

Uchwała nr 267/1339/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie wydania opinii do wstępnych rozwiązań projektowych planowanej inwestycji polegającej na budowie autostrady A1, na odcinku: węzeł Woźniki (bez węzła) - Pyrzowice, sekcja 4d (km 459+200 - km 474+350)Symbol: 267/1339/2010

Uchwała nr 267/1339/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 4 lutego 2010 roku

 

w sprawie wydania opinii do wstępnych rozwiązań projektowych planowanej inwestycji polegającej na budowie autostrady A1, na odcinku: węzeł Woźniki (bez węzła) - Pyrzowice, sekcja 4d (km 459+200 - km 474+350)

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Zaopiniować pozytywnie wstępne rozwiązania projektowe inwestycji polegającej na budowie autostrady A1, na odcinku: węzeł Woźniki (bez węzła) - Pyrzowice, sekcja 4d (km 459+200 - km 474+350), zgodnie z przedstawionym przez firmę TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. działającą z pełnomocnictwa Inwestora Autostrady Południe S.A wnioskiem nr TGD/A1_Czest/loja/121/361/10 z dnia 21.01.2010r., z uwzględnieniem poniższych uwag:

 

  • ze względu na potencjalną możliwość wystąpienia na terenie inwestycji stanowisk archeologicznych, robotom ziemnym należy zabezpieczyć nadzory archeologiczne,

¡         przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy wziąć pod uwagę zapisy uzgodnienia Wójta Gminy Ożarowice nr IG 5548/42/09 z dnia 26.08.2009r., oraz uzgodnienia nr GK 7331/19/2009 z dnia 25.08.2009r dotyczące: przebudowy ul. Żubrzej w Ożarowicach i zwiększenia szerokości jezdni do minimum 6 m, oraz przebudowy drogi powiatowej nr 14240.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-02-05

Wyświetleń: 757

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-02-05

« POWRÓT

WYDRUK