» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych

Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26 – Etap 2

Symbol: AZ.272.4.42.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2021-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn „Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach”

Symbol: AZ.272.4.40.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2020-12-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej ppoż w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Symbol: AZ.272.4.43.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 5
3) załączniki nr 6a-6f do SIWZ
4) załączniki nr 1, 3 i 4 do SIWZ w wersji edytowalnej

Data wprowadzenia: 2020-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Modernizacja wybranych przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.39.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ z załącznikami nr 1-6
3) edytowalne załączniki nr 1, 3 i 4 do SIWZ
4) zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ
5) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia: 2020-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa dachu budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6."

Symbol: AZ.272.4.41.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ z załącznikami nr 1-5
3) załączniki nr 6a-6i do SIWZ
4) edytowalne załączniki nr 1, 3 i 4 do SIWZ

Data wprowadzenia: 2020-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont dachu budynku mieszkalnego oraz gospodarczo – garażowego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim

Symbol: AZ.272.4.44.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2020-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.22.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ z załącznikami nr 1-8
3) załączniki nr 9a - 9e do SIWZ
4) załączniki nr 10a - 10b do SIWZ
5) załączniki nr 10c - 10d do SIWZ
6) załączniki nr 10e - 10f do SIWZ
7) załączniki nr 10g - 10h do SIWZ
8) załączniki nr 11a - 11f do SIWZ
9) załączniki nr 12a - 12e do SIWZ
10) załącznik nr 13 do SIWZ
11) załącznik nr 14 do SIWZ
12) załącznik nr 15 do SIWZ
13) załącznik nr 16 do SIWZ
14) edytowalne zalaczniki nr 1-6 do SIWZ
15) zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ
16) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17) zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ - II
18) załączniki do pisma "zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ-II"
19) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II

Data wprowadzenia: 2020-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Restauracja i konserwacja elewacji budynku II LO im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - ETAP 2

Symbol: AZ.272.4.37.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2020-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach”

Symbol: AZ.272.4.36.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2020-11-13

WIĘCEJ »