» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 251/1276/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budowy radiolatarni DVOR/DME na terenie Lotniska Katowice Pyrzowice, na działce nr 4136/5 gmina Ożarowice, obręb ZendekSymbol: 251/1276/2009

Uchwała nr 251/1276/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 8 grudnia 2009 roku

 

w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji budowy radiolatarni DVOR/DME na terenie Lotniska Katowice Pyrzowice, na działce nr 4136/5 gmina Ożarowice, obręb Zendek

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 roku nr 42, poz. 340 z późn. zm.) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zaopiniować pozytywnie lokalizację budowy radiolatarni DVOR/DME na terenie lotniska Katowice Pyrzowice na działce nr 4136/5 w gminie Ożarowice, obręb Zendek, zgodnie z przedstawionym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Warszawie wnioskiem nr AUP-842-N24-3/929/09 z dnia 23.11.2009r.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 793

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK