» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 251/1275/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 251/1275/2009

Uchwała nr 251/1275/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 8 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5, art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)oraz art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz.2104z późn. zm)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 3 500 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 3 500 zł przeznaczyć na:

 

- zwiększenie budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na sporządzenie aktów notarialnych oraz  wypisów.

 

§2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy:

ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 18 880 zł na kwotę 15 380 zł.

  

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

                                                                    §4

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 712

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 251/1275/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-12-18, Pobrań: 612

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK