» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » sesja XL z dnia 26.05.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XL/370/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/371/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały XXXIV/319/2008 Rady Powiat w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/372/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/373/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/374/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/326/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwa Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/375/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/376/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr I/22/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XL/377/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały NrXXVIII/369/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-05-28

WIĘCEJ »