» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2009

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących

Symbol: SKO.0913-24/09

Data dokumentu: 2009-10-28

Data wprowadzenia: 2010-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-31/09

Data dokumentu: 2010-03-01

Data wprowadzenia: 2010-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Symbol: SKO.0913-32/09

Data dokumentu: 2010-02-04

Data wprowadzenia: 2010-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-33/09

Data dokumentu: 2010-01-25

Data wprowadzenia: 2010-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-30/09

Data dokumentu: 2009-12-31

Data wprowadzenia: 2010-01-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Warsztaty Szkolne

Symbol: SKO.0913-27/09

Data dokumentu: 2009-12-07

Data wprowadzenia: 2009-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-29/09

Data dokumentu: 2009-12-01

Data wprowadzenia: 2009-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Symbol: SKO.0913-26/09

Data dokumentu: 2009-11-20

Data wprowadzenia: 2009-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne -Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Symbol: SKO.0913-28/09

Data dokumentu: 2009-11-17

Data wprowadzenia: 2009-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Zakład Budżetowy w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-25/09

Data dokumentu: 2009-11-06

Data wprowadzenia: 2009-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne- Dom Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: SKO.0913-23/09

Data dokumentu: 2009-10-19

Data wprowadzenia: 2009-10-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu Górnym

Symbol: SKO.0913-22/09

Data dokumentu: 2009-09-28

Data wprowadzenia: 2009-10-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-19/09

Data dokumentu: 2009-09-14

Data wprowadzenia: 2009-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-20/09

Data dokumentu: 2009-09-14

Data wprowadzenia: 2009-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-21/09

Data dokumentu: 2009-08-31

Data wprowadzenia: 2009-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-17/09

Data dokumentu: 2009-07-03

Data wprowadzenia: 2009-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-18/09

Data dokumentu: 2009-07-01

Data wprowadzenia: 2009-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach

Symbol: SKO.0913-15/09

Data dokumentu: 2009-06-24

Data wprowadzenia: 2009-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

Symbol: SKO.0913-14/09

Data dokumentu: 2009-06-15

Data wprowadzenia: 2009-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystapienie pokontrolne - Rodzinny Dom Dziecka w Świerklańcu

Symbol: SKO.0913-16/09

Data dokumentu: 2009-06-10

Data wprowadzenia: 2009-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - "Auto-Land Service" Gospodarstwo Pomocnicze w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-13/09

Data dokumentu: 2009-06-10

Data wprowadzenia: 2009-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-10/09

Data dokumentu: 2009-05-19

Data wprowadzenia: 2009-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-9/09

Data dokumentu: 2009-04-27

Data wprowadzenia: 2009-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-11/09

Data dokumentu: 2009-05-07

Data wprowadzenia: 2009-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-12/09

Data dokumentu: 2009-05-07

Data wprowadzenia: 2009-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-7/09

Data dokumentu: 2009-04-29

Data wprowadzenia: 2009-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyniku kontroli - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim

Symbol: SKO.0913-5/09

Data dokumentu: 2009-04-07

Data wprowadzenia: 2009-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wyniku kontroli - Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie

Symbol: SKO.0913-8/09

Data dokumentu: 2009-04-20

Data wprowadzenia: 2009-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-4/09

Data dokumentu: 2009-04-07

Data wprowadzenia: 2009-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: SKO.0913-3/09

Data dokumentu: 2009-03-13

Data wprowadzenia: 2009-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-6/09

Data dokumentu: 2009-03-11

Data wprowadzenia: 2009-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-1/09

Data dokumentu: 2009-02-26

Data wprowadzenia: 2009-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli - Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: SKO.0913-2/09

Data dokumentu: 2009-02-11

Data wprowadzenia: 2009-02-20

WIĘCEJ »
POWRÓT