» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 20/2009 z dnia 09.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność Gminy Krupski Młyn, w obrębie Krupski Młyn i Potępa


Symbol: EO.Z 0716-3/6/09

ZARZĄDZENIE NR 20/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 9 MARCA 2009R.

w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (u.p.u.l.) stanowiącego własność Gminy Krupski Młyn, w obrębie Krupski Młyn i Potępa.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), po uzyskaniu opinii Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się uproszczony plan urządzenia lasu stanowiącego własność Gminy Krupski Młyn: w obrębie Krupski Młyn dla działek: 286/74, 40/5, 269/22 o łącznej powierzchni 8,12 ha;  w obrębie Potępa dla działek: 179, 404/180, 113/8, 115/10, 116/12, 304/82, 305/81, 145, 146, 148, 149, 173, 174, 175, 178, 187, 188, 192, 195, 200, 203, 204, 205, 212, 224, 225, 226, 290/210, 291/211, 294/223, 31, 342/55, 400/185, 42, 47, 57, 62, 63, 70, 74, 83, 84, 100, 106, 107, 186, 198, 199, 207, 22, 23, 381/167, 382/167, 383/167, 425/5, 7, 428/95, 979/222 o łącznej powierzchni 29,32 ha

§ 2

Uproszczony plan urządzenia lasu wymieniony w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Okres obowiązywania planu, o którym mowa w § 1, ustala się od 01.01.2009r. do 31.12.2018r.

§ 4

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu wymieniony w § 1 został sporządzony w 4 kompletach dokumentacji urządzeniowej, w tym:
1 komplet został przekazany Geodecie Powiatowemu,
1 komplet został przekazany właściwemu Nadleśniczemu,
1 komplet został przekazany Wójtowi Gminy Krupski Młyn,
1 komplet znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Pani Krystynie Kosmala.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokument utworzono: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef KorpakOsoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-03-25

Data wprowadzenia: 2009-03-26

Wyświetleń: 327

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT