» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2009 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 13/2009 z dnia 11.02.2009 r. ws. powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale EdukacjiSymbol: EO.Z.0716-3/4/09

ZARZĄDZENIE NR 13/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 11 LUTEGO 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Sławomir Wilk - Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Krystyna Kosmala - Członek zarządu Powiatu Tarnogórskiego
  Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego  z dnia  18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2009-02-18

Data wprowadzenia: 2009-02-20

Wyświetleń: 1113

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-02-20

« POWRÓT

WYDRUK