» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 173/840/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 173/840/2008

Załączniki:
1) Załączniki

Data wprowadzenia: 2009-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/839/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 173/839/2008

Załączniki:
1) Załączniki

Data wprowadzenia: 2009-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 173/831/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krupski Młyn.

Symbol: 173/831/2008

Data wprowadzenia: 2008-12-31

WIĘCEJ »