» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 169/808/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie rozłożenia na raty należności głównej zadłużenia oraz umorzenia odsetek Pana Justyna Dąbka (Dąbek)Symbol: 169/808/2008

Uchwała nr 169/808/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie rozłożenia na raty należności głównej zadłużenia oraz umorzenia odsetek Pana Justyna Dąbka (Dąbek)

 

 

 

Na podstawie art.12, pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr.142 poz 1592 z 2001 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 10 Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych zmienionej Uchwałą nr LI/500/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

1.       Rozłożyć Panu Justynowi Dąbkowi na 24 raty, począwszy od miesiąca stycznia 2009 roku, należność główną w łącznej kwocie 1532,94zł na którą składają się:

    a) niezapłacone faktury dotyczące czynszu za boks garażowy położony przy ul. Sikorskiego 7a w Radzionkowie w wysokości 871,08zł,

    b) niezapłacone noty księgowe za podatek od nieruchomości w wysokości 451,86zł,

    c) koszty procesu w wysokości 210,00zł,

2.       Umorzyć zadłużenie w wysokości 454,60zł z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie, które zostały wyliczone na dzień 08.12.2008r. 

3.       Brak spłaty jednej raty zobowiązania w terminie, spowoduje natychmiastową wymagalność całego roszczenia w tym odsetek ustawowych za opóźnienie.

4.       Ustala się raty w następującej wysokości: 23 raty po 63,88zł oraz 1 rata po 63,70zł.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 794

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK