» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 169/807/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Urszuli Radusiewicz - p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich GórachSymbol: 169/807/2008

Uchwała nr 169/807/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Urszuli Radusiewicz - p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 96 i art. 98 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z pożn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity  Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm. z 2001 roku )

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Udzielić pełnomocnictwa Pani Urszuli Radusiewicz - p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego legitymującej się dowodem osobistym nr AML 714096 do załatwienia wszelkich spraw  formalnych związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem dokumentów i umów dotyczących pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację II etapu zadania pt. "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo
- Parkowego w Nakle Śl. wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod nr A/646/66 wpisem z dnia 02.05.1966 r.".

2.       Upoważnić Panią Urszulę Radusiewicz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Powiatowego Zakładu Budżetowego wynikających z uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości wnioskowanej dotacji.

 

§ 2

 

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia udzielenia do czasu zakończenia procesu pozyskiwania dotacji.

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 136/680/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 857

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK