» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 169/805/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich GórachSymbol: 169/805/2008

Uchwała Nr 169/805/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

                                                                                                                                            

          Na podstawie art. 32 pkt 2 ppkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 4, ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/277/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad dokonywania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski (z późń zm.).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Uchwała nr 14/2008 Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku dyrektora SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, dotyczącego zakupu sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 700

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK