» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 169/804/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.Symbol: 169/804/2008

Uchwała Nr 169/804/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia  2008 roku

 

w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.           Przyznać dyrektorowi SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera  w Tarnowskich Górach nagrodę roczną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia dyrektora  za całokształt pracy w roku 2008.

2.           Uchwała Nr 17/2008 Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego  . dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie złożenia  do Zarządu Powiatu wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 808

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK