» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku

Uchwała nr 169/802/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 169/802/2008

Uchwała nr 169/802/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 08 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146 poz. 1222 z 2005 r. z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załącznik do uchwały Nr 169/802/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 grudnia 2008 r.

 

 

Uchwała nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/250/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

 

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

W Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXVI/250/2008 z dnia 26.06.2008 r. Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w pozycji IV "Inne jednostki organizacyjne" dodaje się pkt 6 o treści:

 

6.

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

8,0

 

 

§ 2

 

Pozostała treść przedmiotowej uchwały pozostaje bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2008 roku.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 803

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK