» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2008 roku

Uchwała nr 167/791/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rokSymbol: 167/791/2008

Uchwała nr 167/791/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007  roku  w  sprawie  Budżet  Powiatu  Tarnogórskiego  na  2008  rok  oraz  zmiany do układu  wykonawczego  dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady  Powiatu  w  Tarnowskich  Górach  z  dnia  27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w  §  1  ust.  1  "Dochody  budżetu  Powiatu  Tarnogórskiego  na  2008  rok"  zmienia  się  kwotę 112 314 494 zł na kwotę 112 087 879 zł

 

2. w § 1 ust. 2 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok   z  tytułu  dotacji  na  zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat" zmienia się kwotę 11 569 045 zł na kwotę 11 225 822 zł

 

3. w § 1 ust. 3 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok  z  tytułu  dotacji  na  realizację zadań własnych powiatu" zmienia się kwotę 8 422 289 zł na kwotę 8 538 897 zł

 

4. w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok" zmienia się kwotę 121 430 482 zł na kwotę 121 203 867 zł

 

5. w § 2 ust. 2 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" zmienia się kwotę 11 569 045 zł na kwotę 11 225 822 zł

 

6. w § 2 ust. 3 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008 na realizację zadań własnych" zmienia się kwotę 8 422 289 zł na kwotę 8 538 897 zł

 

7. w § 2 ust. 4 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku" zmienia się kwotę 11 283 006 zł na kwotę 11 360 798 zł

 

8. w § 2 ust. 5 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu" zmienia się kwotę 11 360 416 zł na kwotę 11 369 769 zł

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku  Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach    z dnia 27 grudnia 2007 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku  Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok  z  tytułu  dotacji  na  realizację zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 27 grudnia 2007 roku  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 r zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 27 grudnia 2007 roku  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 27 grudnia 2007 roku  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2008 na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

 

 § 8

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku Wydatki budżetu powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2008 roku zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 11 do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu zgodnie  z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

 

 § 10

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr

9 do niniejszej uchwały

 

§ 11

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

 

§ 12

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

 

§ 13

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 14

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 8 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 15

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

 

§ 16

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

 

§ 17 

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 11 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały

 

§ 18

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 19

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-19

Wyświetleń: 898

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2008-12-19, Pobrań: 402

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-19

« POWRÓT

WYDRUK