» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2008 roku

Uchwała nr 167/794/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich GórachSymbol: 167/794/2008

Uchwała nr 167/794/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001 r. - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Udzielić pełnomocnictwa Pani Joannie Kwiecień - Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty legitymującej się dowodem osobistym nr ABU 866935 do podpisania umów o świadczenie usług certyfikacyjnych z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. oraz składania dyspozycji certyfikatami w imieniu Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty.

2.       Zarząd Powiatu Tarnogórskiego potwierdza, ze Pani mgr Joanna Kwiecień jest upoważniona
do reprezentowania Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Pełnomocnictwo obowiązuje z dniem uchwalenia do dnia odwołania mgr Joanny Kwiecień ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty
w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-05

Wyświetleń: 803

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-05

« POWRÓT

WYDRUK