» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2008 roku

Uchwała nr 167/793/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 167/793/2008

Uchwała nr 167/793/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 95 i 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Upoważnić Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego - Panią Krystynę Kosmalę do:

a)      wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego,

b)      wyrażenia zgody na obniżenie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku opłaty za udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego,
o kwotę nie wyższą niż 1000 zł.

c)      ustalania wysokości opłaty za udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, w sytuacjach gdy opłaty nie zostały uregulowane w uchwale Zarządu Powiatu.

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała nr 162/775/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do podejmowania decyzji o obniżeniu opłaty za udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-05

Wyświetleń: 815

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-05

« POWRÓT

WYDRUK