» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2008 roku

Uchwała nr 167/792/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich GórachSymbol: 167/792/2008

Uchwała nr 167/792/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniach 20 i 25 listopada 2008 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 167/792/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2008 roku.

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

 

1.   

XXXII/301/2008

w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku nr 2 Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

2.   

XXXII/302/2008

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania współfinansowanego z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

3.   

 

 

XXXII/303/2008

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania współfinansowanego z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

4.   

XXXII/304/2008

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania współfinansowanego z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

5.   

XXXII/305/2008

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania współfinansowanego z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

6.   

XXXII/306/2008

w sprawie przystąpienia do realizacji zadania współfinansowanego z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008

Wykonuje:

Wydział Transportu i Dróg Publicznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

7.   

 

 

XXXIII/307/2008

w sprawie zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Biuro Rady

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

8.   

 

 

 

 

 

XXXIII/308/2008

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXIX/281/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c w Tarnowskich Górach dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

 Wykonuje:

Biuro Rady

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

9.   

 

 

 

 

XXXIII/309/2008

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXIX/282/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, z przeznaczeniem na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego

Wykonuje:

Biuro Rady

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu  

10.    

 

 

XXXIII/310/2008

w sprawie w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą   "Powiatowy Zakład Budżetowy"

Wykonuje:

Powiatowy Zakład Budżetowy

Nadzoruje:

Członek Zarządu - Pani Krystyna Kosmala

11.    

XXXIII/311/2008

w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-12-05

Wyświetleń: 767

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-12-05

« POWRÓT

WYDRUK