» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 166/788/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie umorzenia zadłużenia Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń w Warszawie z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty dotyczącej noty księgowej 18/N z dnia 28 października 2008 r

Symbol: 166/788/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 166/787/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 166/787/2008

Załączniki:
1) Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zakładu Budżetowego

Data wprowadzenia: 2008-11-27

WIĘCEJ »