» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 listopada 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 162/778/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację istniejącej auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: 162/778/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 162/777/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 162/777/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 162/776/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 162/776/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/775/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: upoważnienia Członka Zarządu Powiatu - Pani Krystyny Kosmali do podejmowania decyzji o obniżeniu opłaty za udostępnienie nieruchomości lub ich części, położonych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brynku, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 162/775/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/774/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry" w rejonie dzielnic północnych miasta Tarnowskie Góry - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, część Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych

Symbol: 162/774/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/773/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiany uchwały nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Budżetowy".

Symbol: 162/773/2008

Data wprowadzenia: 2008-11-20

WIĘCEJ »