» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 144/705/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 września 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na modernizację istniejącej auli szkolnej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Symbol: 144/705/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/704/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 września 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. z okresem spłaty do 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 144/704/2008

Data wprowadzenia: 2008-09-12

WIĘCEJ »