» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 września 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 143/702/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 143/702/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 143/702/2008

Data wprowadzenia: 2008-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 143/703/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 września 2008 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radzionków

Symbol: 143/703/2008

Data wprowadzenia: 2008-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 143/701/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 08 września 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 143/701/2008

Data wprowadzenia: 2008-09-12

WIĘCEJ »