» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 139/690/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 139/690/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 139/690/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/692/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na przebudowę odcinka ulicy Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej.

Symbol: 139/692/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/691/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjaźń".

Symbol: 139/691/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/689/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim.

Symbol: 139/689/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/688/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 139/688/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 139/687/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Tarnogórskiego dotyczących zmiany granic administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 139/687/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/686/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie: oddalenia skargi wniesionej przez Pana Sławomira Jędrysiak, zam. w Tarnowskich Górach na rozstrzygnięcie przetargu na najem lokalu mieszkalnego położonego w Nakle przy ulicy Parkowej 3\4.

Symbol: 139/686/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »