» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 sierpnia 2008 roku

Uchwała nr 134/672/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na budowę kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"Symbol: 134/672/2008

Uchwała nr 134/672/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 06 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na budowę kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do uchwały nr 42/216/2007 Zarządu Powiatu   w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na budowę kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

 

§ 2

 

Traci moc uchwała nr 126/626/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27.06.2008 r.
w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na budowę kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-08-27

Wyświetleń: 889

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-08-27

« POWRÓT

WYDRUK