» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr 134/671/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie: opinii do projektu ,,Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2008 - 2011".Symbol: 134/671/2008

Uchwała Nr 134/671/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 06 sierpnia 2008 roku

 

 w sprawie: opinii do projektu ,,Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry   na lata 2008 - 2011".

 

 

Działając na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

 

§ 1

 

Pozytywnie opiniuje projekt ,,Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2008 - 2011", wykonany w czerwcu 2008 r. przez Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy Placu Gwarków 1 pod kierownictwem mgr inż. Jana Bondaruka, stwierdzając, iż "Program..." może być wprowadzony w życie z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik do

Uchwały Nr 134/671/2008 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 06 sierpnia 2008 roku

 

 

 

Uwagi do projektu: "Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2008 - 2011"

1.   W tekście projektu "Programu..."  za celowe uznaje się dokonanie korekt:

 

a.       w pkt. 1.2. na str. 5 w ustępie dotyczącym dokumentów pozostających
w ścisłej relacji z Programem ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2008 - 2011 winien być dopisany Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015 oraz ww. Program... winien być umieszczony w Ryc. 1-1 na str. 6 opiniowanego Programu.

b.       W celu 1.2 na str. 12 zmienić zapis o stanie technicznym dróg powiatowych, konsultując go z Zarządem Dróg Powiatowych. Nas tej samej stronie dokonać korekty piorytetów               z jednego na dwa.

c.       w pkt. 4.1 na str 20 w głównych celach krótko i średniookresowych zmienić zapis mówiący o władzach powiatu, które mają się zajmować rekultywacją terenu po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach (informujemy, że nadzór nad zadaniem likwidacja zwałowiska odpadów niebezpiecznych poprzez unieszkodliwianie oraz rekultywację terenu po Zakładach Chemicznych wykonuje Starosta realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej).


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-08-27

Wyświetleń: 877

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-08-27

« POWRÓT

WYDRUK