» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 sierpnia 2008 roku

Uchwała nr 134/670/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/260/2008 Rady Powiatu z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.Symbol: 134/670/2008

Uchwała nr 134/670/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 6 sierpnia  2008 roku

 

 

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXVII/260/2008 Rady Powiatu z dnia   5   sierpnia   2008   roku   w   sprawie   zmiany  do  Uchwały  Nr  XIX/187/2007   Rady      Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 7  do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-08-27

Wyświetleń: 885

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 134/670/2008 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2008-08-27, Pobrań: 487

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-08-27
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-08-27
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK