» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała 133/669/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Włoskiej i Francuskiej.

Symbol: 133/669/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/667/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w sezonie 2008-2009.

Symbol: 133/667/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/666/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice w sezonie 2008-2009.

Symbol: 133/666/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/665/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach.

Symbol: 133/665/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/664/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach.

Symbol: 133/664/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/663/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę miału węglowego do kotłowni w Nakle Śl. w okresie od 01.09.2008 do 31.05.2009.

Symbol: 133/663/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/662/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 133/662/2008

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 133/662/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/661/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 133/661/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 133/661/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/660/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem 2 lokali użytkowych położonych przy ul. Szwedzkiej 2 w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 133/660/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/659/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Zbrosławice nieruchomości położonej w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 47.

Symbol: 133/659/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/658/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 sierpnia 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Symbol: 133/658/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »