» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 131/651/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w roku budżetowym 2007

Symbol: 131/651/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 131/650/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały nr 126/620/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 131/650/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 131/649/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 128/633/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Furmaniak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 131/649/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 131/648/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Panem Robertem Burdzy.

Symbol: 131/648/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 131/647/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 1778/197 położonej przy ul. Grunwaldzkiej.

Symbol: 131/647/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 131/646/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie rozszerzenia funkcji terenu zabudowy usługowej o funkcję sportu i rekreacji

Symbol: 131/646/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 131/645/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie zmiany przebiegu drogi w rejonie ulicy Radzionkowskiej.

Symbol: 131/645/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-31

WIĘCEJ »