» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 130/644/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont drogi powiatowej (ul. 3-go Maja) w miejscowości Świerklaniec wraz z budową kanalizacji deszczowej (część od studni B do L).

Symbol: 130/644/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 130/643/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 93/656/2004 Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 130/643/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 130/642/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/115/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach zmienionego uchwałą nr 110/545/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15.04.2008 r.

Symbol: 130/642/2008

Data wprowadzenia: 2008-07-21

WIĘCEJ »