» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 125/614/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody dla Pana Jana Richter zamieszkałego w Zbrosławicach na przedłużenie terminu płatności faktury VAT nr 0001/DZ/2008 z dnia 7 stycznia 2008r.Symbol: 125/614/2008

Uchwała nr 125/614/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie: odmowy wyrażenia zgody dla Pana Jana Richter zamieszkałego w Zbrosławicach na przedłużenie terminu płatności faktury  VAT nr 0001/DZ/2008 z dnia 7 stycznia 2008r.

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  (Dz. U. Nr.142 poz 1592 z późn. zmianami) oraz  §1 pkt.10 i pkt. 17 Uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

1.       Odmówić wyrażenia zgody dla Pana Jana Richter zamieszkałego w Zbrosławicach na przedłużenie terminu płatności faktury  VAT nr 0001/DZ/2008 z dnia 7 stycznia 2008r.

2.       Obciążyć ww. osobę odsetkami ustawowymi za zwłokę za okres od dnia wymagalności należności wynikających z faktury VAT nr 0001/DZ/2008 z dnia 7 stycznia 2008r. do dnia ich zapłaty.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-07-03

Wyświetleń: 788

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-07-03

« POWRÓT

WYDRUK