» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 125/613/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 79/377/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.11.2007 r. w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomościSymbol: 125/613/2008

 

Uchwała nr 125/613/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach  

z dnia 23 czerwca 2008 roku

 

 

            w sprawie zmiany uchwały Nr 79/377/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26.11.2007 r. w sprawie określania stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości

 

 

na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 31 poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Zmienia się treść § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

"Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wyposażonego w centralne ogrzewanie, gaz przewodowy oraz łazienkę i wc ustala się w wysokości 4,50 zł".

 

2.       Zmienia się treść § 3, który otrzymuje brzmienie:

"Stawka bazowa czynszu określona w § 1 ulga obniżeniu o następujący procent z tytułu:

 

Lp.

Czynniki

%

1

Położenie w strefie II

10

2

Położenie w strefie III

20

 

 

§ 2

 

Pozostała treść przedmiotowej uchwały pozostaje bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

§ 5

 

Uchwała zostanie ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-09-02

Wyświetleń: 854

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-07-03
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-09-02
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK