» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 123/611/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. z okresem spłaty do 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 123/611/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/610/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji partnerstwa lokalnego oraz przyjęcia Regulaminu działania "Tarnogórskiego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia"

Symbol: 123/610/2008

Załączniki:
1) Regulamin dzialania Tarnogórskiego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/609/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 123/609/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/608/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie korekty do Uchwały nr 120/585/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 123/608/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/607/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie korekty do Uchwały nr 120/584/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/241/2008 Rady Powiatu z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 123/607/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/606/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego celem realizacji projektu systemowego "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Symbol: 123/606/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/605/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

Symbol: 123/605/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/604/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: 123/604/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 123/603/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie II autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 123/603/2008

Data wprowadzenia: 2008-06-25

WIĘCEJ »