» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 116/577//2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na remont chodników i drogi powiatowej nr 3242 S ul. Główna w Świerklańcu na odcinku od DK 78 do skrzyżowania z ulicą Górną

Symbol: 116/577/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/576/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2008 w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Świerklańcu

Symbol: 116/576/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/575/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2008 w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: 116/575/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/574/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2008 w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: 116/574/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/573/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2008 w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: 116/573/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/572/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2008 w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 116/572/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »