» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2008 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 116/568/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 116/568/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/571/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia dokumentacji konkursowej dla Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry, które będzie wnioskodawcą i beneficjentem w konkursie zamkniętym Nr 08.02.00-007/08, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Symbol: 116/571/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/570/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 116/570/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/569/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 116/569/2008

Załączniki:
1) załącznik do uchwały nr 116/569/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała 116/567/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2008 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 116/567/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/566/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 116/566/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 116/566/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 116/565/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tworóg z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - samochodu ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu

Symbol: 116/565/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-19

WIĘCEJ »