» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 115/564/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2008r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie miasta Czeladź

Symbol: 115/564/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/563/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na obszarze Gminy Tworóg

Symbol: 115/563/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwały nr 115/562/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania z innymi powiatami porozumień w sprawie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz ustalenia warunków i wysokości wydatków na ich utrzymanie.

Symbol: 115/562/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/561/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w budynku w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7b/I

Symbol: 115/561/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/560/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 - 51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Symbol: 115/560/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/559/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację Programu "Moje Boisko Orlik - 2012" na terenie Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14

Symbol: 115/559/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-15

WIĘCEJ »