» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 112/554/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach.

Symbol: 112/554/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 112/553/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie umorzenia zadłużenia Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty dotyczącej noty księgowej 61/07/2007 z dnia 13 lipca 2007r.

Symbol: 112/553/2008

Data wprowadzenia: 2008-05-08

WIĘCEJ »