» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 111/552/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany nazwy Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach.

Symbol: 111/552/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/551/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXII/224/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 111/551/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 111/550/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Symbol: 111/550/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 111/549/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie firmie zewnętrznej rzeczowych składników majątku trwałego w celu prowadzenia obsługi Apteki Centralnej, zlokalizowanej przy ul. Opolskiej 21

Symbol: 11/549/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 111/548/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie przesunięcia terminu płatności zaległości za najem lokalu mieszkalnego w Brynku przy ul. Park 10/1 Pani Grażyny Biesik.

Symbol: 111/548/2008

Data wprowadzenia: 2008-04-24

WIĘCEJ »