» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 98/468/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na wykonanie nakładek na wybranych odcinkach dróg powiatowych w roku 2008.

Symbol: 98/468/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/467/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dokumenty wymagane do rejestracji pojazdów.

Symbol: 98/467/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 98/466/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zatrudnienia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 98/466/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 98/465/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 98/465/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/464/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu - Panu Łukaszowi Romowicz upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 98/464/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/463/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Powiatu - Panu Sławomirowi Wilkowi upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 98/463/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/462/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Powiatu - Pani Krystynie Kosmali upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 98/462/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/461/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Wicestaroście Powiatu - Panu Arturowi Maligłówce upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 98/461/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/460/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia Staroście Powiatu - Panu Józefowi Korpak upoważnienia do naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zleceniobiorcę

Symbol: 98/460/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/459/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Symbol: 98/459/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 98/458/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora

Symbol: 98/458/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 98/457/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo w przypadku nieobecności dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora

Symbol: 98/457/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 98/456/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora

Symbol: 98/456/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 98/455/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo w przypadku nieobecności dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach, w którym nie utworzono stanowiska wicedyrektora

Symbol: 98/455/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/454/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny ½ udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Radzionkowie przy pl. Jana Pawła II 8.

Symbol: 98/454/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/450/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie

Symbol: 98/450/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/449/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru przekazania Gminie Radzionków do prowadzenia z dniem 1 września 2008 roku V Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

Symbol: 98/449/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/448/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury "JORDAN" w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 98/448/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/447/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach na Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury "JORDAN"

Symbol: 98/447/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/446/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/88/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nabycia przez Powiat Tarnogórski 48 sztuk akcji GTL S.A.

Symbol: 98/446/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 98/445/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Symbol: 98/445/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »